Priėmimas į Šiaulių universitetą

Prisijungimas administracijai

Asmens duomenys Asmens dokumentas Namų adresas
Asmens kodas Dok. tipas Gatvė
Vardas Dok. nr. Namo nr. Buto nr.
Pavardė Išdavimo data Gyvenvietė
Pilietybė Galiojimo data Miestas
Lytis Dok. išdavė Pašto kodas LT- Tel. nr.
El. paštas

Išsilavinimas Baigta aukštoji mokykla Studijų baigimo diplomas
Įgytas išsilav. Baigta mokykla* Blanko pavad.
Prof. kvalifik. Mokyklos kodas Blanko kodas
Kval. laipsnis Mokyklos tipas Serija
Baigta stud. pr. Mok. savivaldybė Numeris
Užsienio kalba Stud. metai nuo iki Išdavimo data
Išdavusi valstybė

Duomenys apie darbovietę
Pavadinimas Adresas Telefono Nr. Pareigos Darbo stažas

Norima studijuoti studijų programa
prie prašymo pridedamas universiteto diplomas ir jo priedas/priedelis arba notaro ar aukštosios mokyklos vadovo įgalioto asmens patvirtinti nuorašai;
prie prašymo pridedamas kolegijos diplomas ir jo priedas/priedelis arba notaro ar aukštosios mokyklos vadovo įgalioto asmens patvirtinti nuorašai;
prie prašymo diplomas ir jo priedas/priedelis arba notaro ar aukštosios mokyklos vadovo įgalioto asmens patvirtinti nuorašai;
prie prašymo pridedama stojamosios studijų įmokos kvito kopija;
tartis įskaityta;

Prie prašymo taip pat pridedu šiuos dokumentus:
1 fotonuotrauka (3 x 4 cm);
paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija, paso vizos arba laikino leidimo gyventi puslapio kopija;
dokumento, įrodančio pavardės keitimą, kopija, jei ne visi pateikti dokumentai yra ta pačia pavarde;

* Jeigu mokyklų sąraše nerandate savo baigtos mokyklos, tikslų mokyklos pavadinimą siųskite el. paštu ist.studp@cr.su.lt
- neaktyvūs laukai
- privalomi laukai
- neteisingai užpildyti laukai
Pastaba. Atspausdinus dokumentą duomenų redagavimas nebegalimas